Verbinden in tijden van Corona

Lieve allemaal,

Graag richten we ons tot jullie in deze roerige tijden rondom het Corona virus. Ten eerste: we hopen van harte dat jullie en degenen om jullie heen zich welbevinden. We beseffen ons dat het bevestigende antwoord hierop een stuk minder vanzelfsprekend is dan gewoonlijk. Onder andere dat maakt deze tijd zo anders. Ons hart gaat uit naar iedereen die op wat voor manier dan ook geraakt wordt door het Corona virus – in een ervaring van ziekte, verlies, angst, onzekerheid. Het is collectief voelbaar hoeveel mensen dat zijn. Onze oprechte wens van liefde, verbinding, kracht en troost gaat uit naar hen allemaal.

We hebben met Wire Group aan het begin van deze week besloten om volgens overheidsrichtlijnen en tot nader order, tot en met 6 april geen direct team- en klantcontact aan te gaan met elkaar. We werken in verbinding op afstand en zetten alternatieve (virtuele) vormen van communicatie in voor het creatief voortzetten van ons werk. Nu ook jullie je in verschillende opzichten in ‘andere vormen’ zullen bevinden en bewegen, zijn wij natuurlijk benieuwd hoe we jullie daarin het beste kunnen vinden. Voel je welkom om contact op te nemen.

Zij aan zij met het bizarre scenario dat zich momenteel voltrekt en met de grote impact die dit alles op ons als samenleving heeft, beginnen we ook de beweging te voelen die, zoals vaak bij crisis, terugleidt naar de essentie: wat is echt belangrijk? Waar gaat het echt over en wat brengt ons daarnaar terug? Bekende vragen, want het zijn dezelfde vragen die wat ons betreft ten grondslag liggen aan het werken aan een Bewuste Economie.Wat is werkelijk van waarde? Hoe creëren we een economisch systeem dat die waarde onderkent en fundamenteel bestaansrecht geeft?

Pas net aangekomen in een dagelijkse realiteit die er zo extreem anders uitziet dan nog geen anderhalve week geleden, beginnen we collectief te voorvoelen dat deze tijd in die zin óók een historische kan worden: een historische kans om collectief -zij het ‘gedwongen’- tot vertraging te komen, pas op de plaats te maken, om ons heen te kijken, ons dingen gewaar te worden die we misschien niet meer zagen. Dingen die we uit het oog verloren waren, of, niet eens heel bewust, achtergelaten hadden in het tempo van alledag. Dingen die we hadden buitengesloten in ons blikveld van vooruitgang, versnelling, groei. Vissen zijn weer zichtbaar in het water van Venetië. Wereldsteden kunnen letterlijk weer ademhalen omdat de smog verdwenen is. De natuur is snel met haar antwoord, een prachtig en nederig-makend besef.

Ook in ons mensen wordt oerinstinct wakker: velen van ons ervaren een diepgevoelde impuls tot het versterken van nabije contacten, zorgdragen, tot creativiteit en ‘samen’ ondanks het gebod van fysieke afstand. Beurskoersen dalen hard terwijl er op zoveel alternatieve manieren zoveel sociale en ecologische waarde wordt gecreëerd – manieren waarvan we tot slechts een paar weken geleden het bestaan niet kenden. De totaal onverwachte situatie Corona draagt een open uitnodiging tot heroverweging in zich. De collectieve vertraging en versobering bieden ons een kans tot verdieping. Zonder ook maar iets af te doen aan ons medeleven met al het menselijk leed dat zich op dit moment voltrekt, en misschien wel juist daarom: laten we deze collectieve kans tot bewustwording aangrijpen met z’n allen nu. ‘Vooruitgang’ wordt pas op de plaats, ‘versnelling’ wordt vertraging, ‘groei’ wordt klein en dichtbij. Terug naar de essentie. En naar wat dat ons te vertellen heeft. Wat is werkelijk van waarde?

Let’s be Wired

Uit respect voor degenen die zich midden in het leed bevinden zeggen we niet nu maar later, als de tijd er rijp voor is, willen we graag met jullie oogsten. Met jullie delen in jullie bevindingen en wijsheid over wat deze tijd en deze surrealistische loop van de dingen ons als planeet, mensheid en economie te brengen hebben.

In de tussentijd: hou jullie goed & let’s be wired – now even more!

Check-in 2020

Nu lezen