Investeren met Impact

voor natuurlijk, menselijk en financieel rendement

Wire Investments ondersteunt in het opbouwen van een impact investeringsportefeuille. Ongeacht of je je bestaande portefeuille geheel wilt verduurzamen of een deel van je portefeuille wilt alloceren voor impact investeringen, hebben wij een professioneel team en een breed pallet van diensten om dit te realiseren.

Hierbij werken we vanuit jouw interesses en voorkeuren. Bijvoorbeeld zoals die zijn opgesteld in het Impact Paspoort. En we kijken naar het hele spectrum van beleggings- en impact categorieën.

1 | Wire Private Markets Fund

Wire Private Markets fund (WPMF) is een toegankelijke en professionele oplossing voor particulieren en instituten om hun vermogen bewust te investeren. WPMF investeert in een internationaal gespreide portfeuille van 10-15 van de beste impactfondsen. Deze fondsen dragen bij aan regeneratie van natuurlijk en menselijk kapitaal en realiseren een aantrekkelijk financieel rendement.

Met Regeneratie als investeringsstrategie investeert het Wire Private Markets Fund actief in onder andere de volgende sectoren:

• Duurzame voeding & landbouw                            • Schone energie
• Gezondheidszorg                                                    • Water & sanitatie
• Educatie                                                                    • Natuurbehoud

Bekijk voor meer informatie onze website wireprivatemarketsfund.nl

160304 Portfolio scan - brochure

2 | Portfolio scan

Hoe ziet jouw huidige portefeuille eruit wanneer deze wordt bekeken vanuit een ‘impact lens’? We analyseren hoe de investeringen in de portefeuille scoren op milieu, sociaal en ‘governance’ gebied, welke thema’s worden vertegenwoordigd door de bestaande portefeuille en welke impact investeringen er reeds zijn gedaan.

De portfolio scan geeft richting en helpt je nadenken over de invulling van je impact strategie.

3 | Ondersteuning bij investeren

Wire Group kan optreden als ‘regisseur’ om het investeringsproces te begeleiden en waar nodig specialistische dienstverlening coördineren. Daarbij bieden we ondersteuning bij het bepalen van de waardering, onderhandelen over de investeringsvoorwaarden en de manier waarop impact gemeten en gerapporteerd wordt. Nadat de investeerder aan de aanbieder van de investering heeft aangegeven te willen investeren kan Wire Group eveneens ontzorgen in het investeringsproces. Dat doen wij door ervoor te zorgen dat je op het juiste moment de juiste documenten ter ondertekening krijgt voorgelegd. Door het inschakelen van externe adviseurs kunnen wij eveneens ondersteunen bij het opstellen van de investeringscontracten en de fiscaal-juridische structurering van een investering.

ondersteunen
beursgenoteerd foto

4 | Thema analyse

Wij gaan dieper in op een thema en analyseren op een gestructureerde wijze de problematiek binnen dit thema, de oplossingen die voorhanden zijn, welke oplossingen de grootste positieve impact hebben en geven voorbeelden van investeringen die inspelen op deze oplossingen.  Bijvoorbeeld:

5 | Selectie vermogensbeheerder

Wire Group kan je ondersteunen bij de selectie van een vermogensbeheerder (of vermogensbeheerders) die (een deel van) je beleggingsportefeuille duurzaam kan invullen. Het gaat hierbij voornamelijk om het beursgenoteerde deel van de portefeuille. De vermogensbeheerder kan je tevens helpen bij je besluitvorming over asset allocatie. Samen met jou zullen we jouw beleggingsdoestelling(en) en de voor de selectie te hanteren criteria formuleren. Op basis hiervan zullen wij een ‘shortlist’ van vermogensbeheerders opstellen. We zullen je begeleiden bij de gesprekken met deze vermogensbeheerders.

asset-management-industry
Bord financial freedom

6 | Onafhankelijk

Wij kiezen er bewust voor aan de kant van de investeerder te staan, zodat we onafhankelijk en objectief kunnen blijven. We vragen aan onze klanten een vergoeding voor onze diensten en ontvangen derhalve nooit een vergoeding van de partij waarin geïnvesteerd wordt.

Contact Wire Group

Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten wat de mogelijkheden zijn? Of heb je interesse in ons fonds? We vinden het leuk om wederzijds kennis te maken. Dat kan telefonisch maar een kopje koffie drinken of een wandeling samen maken kan uiteraard ook.

a

Tera Terpstra

06 – 1701 4174

tera@wire-group.org