VERBINDEN

familiedynamiek en vermogensadvies

Wire Group heeft ruime ervaring bij het begeleiden van trajecten op maat voor zowel ondernemende families, vermogensfondsen als corporate foundations.

1 | Familiedynamiek

Bij het zoeken naar een gezamenlijke impact strategie vanuit waarden speelt familiedynamiek altijd een rol. Vooral voor families die nog in het bezit zijn van een familiebedrijf is dit belangrijk om te onderkennen en erkennen. Het is moeilijk om kritisch naar jezelf en je eigen familie te kijken en dingen die al jaren zo gaan, te herkennen en te benoemen. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Onze werkwijze is erop gericht dat we een helder beeld krijgen hoe de dynamiek werkt zodat we daar rekening mee kunnen houden en interveniëren daar waar gewenst. We hechten er waarde aan dat alle familieleden gezien en gehoord worden zodat het geheel sterker, leuker en toekomstbestendiger is.

Egilah- Familieopstelling met bodemankers
gouden-rugzak-cover

2 | Vermogensadvies en -educatie

Voor kinderen die opgroeien in een vermogende familie biedt het vermogen zowel kans als uitdagingen. Wat doe je met de uitzonderingspositie die je inneemt omdat je vermogen bent? En hoe ga je om met de verantwoordelijkheden die het hebben en in stand houden van vermogen met zich meebrengt? Soms kan het vermogen een zekere zwaarte en druk veroorzaken bij familieleden. In de familie wordt vaak aandacht besteed aan financiële educatie, gericht op het verantwoord omgaan met het vermogen van de familie. Vaak is er minder aandacht voor vermogenseducatie waardoor een eenzijdig vermogensadvies volgt.

Impact investeren

Onze ervaring is dat Impact Investeren een heel geschikt 'instrument' is voor vermogenseducatie, aangezien Impact Investeren (familie) waarden gedreven is blijkt het een krachtig middel om echt in gesprek te gaan over relevante onderwerpen zoals wat is waarde, waar je als gezin of als individu een bijdrage aan wilt leveren, en hoe je vermogen hier dienstbaar in kan zijn. Tegelijkertijd doe je praktische ervaring op met alle facetten van investeren. Dat levert verdieping en plezier op. We delen graag onze ervaringen hoe je dit vorm kan geven.

3 | Impact paspoort

wij onderzoeken samen welke waarden aan de wens tot impact investeren ten grondslag liggen en hoe deze waarden zich vertalen naar de persoonlijke visie op impact investeren. Waar klopt het hart van de familie? Welke familiegeschiedenis kent de familie en wat is de binding met het eventuele familiebedrijf? Waar wil de familie voor staan en hoe kan het vermogen daaraan bijdragen? Zijn er gemeenschappelijke thema’s en regio’s die de voorkeur hebben? Wat is het gewenste risicoprofiel en wat is het Impact doel? De tastbare uitkomst van deze vragen is je eigen Impact Paspoort op maat.

20160913120213_Trots
IMG_3441

4 | Impact Expeditie

Een programma van een jaar dat families op weg helpt in de praktijk van Impact Investeren. Door het doen van 1 of 2 investeringen laten we je zien, proeven, ervaren, leren en doen. We nemen je mee op een verrassende reis vanuit uw hart, via je waarden, visie en strategie naar de praktijk. Je reisgenoten zijn je familieleden en daarnaast (financieel) experts, ondernemers, investeerders en gelijkgestemde families.

Contact Wire Group

a

Tera Terpstra

06 – 1701 4174

tera@wire-group.org