Investeren in Planetaire balans

Met het Wire Thrive Fund II bouwen we door op het fundament van WPMF. Net als bij het eerste fonds van Wire Group, biedt het Wire Thrive Fund II toegang tot een professioneel en gediversifieerd portfolio van internationale impact fondsen. Met dit fonds willen we ons richten op Planetaire balans, waarmee we erkennen dat al het leven en de natuur met elkaar verbonden zijn en we vanuit deze verbinding kunnen floreren ('Thriving'). We richten ons hiervoor op outcomes, zoals hieronder weergegeven. 

Om tot deze outcomes te komen zal het Wire Thrive Fund II investeren in thema's  zoals gender gelijkheid, educatie en financiële inclusie, maar ook regeneratieve landbouw en duurzame bosbouw. Voor elke investering willen we de nadruk leggen op de interactie/beweging tussen human healing en ecosystem healing.

*De kolibri staat wat ons betreft symbol voor 'Thriving' en 'Planetary balance'. Elk van de 343 soorten heeft zich uniek aangepast aan de natuur en leeft in symbiose met de planten die nectar geven. Een prachtig voorbeeld hoe alles is verbonden in vrijheid als voorwaarde om te kunnen floreren. 

 

Acr15196234881344-2815225

Ik wil op een professionele en eenvoudige manier impact investeren, ten behoeve van het herstel van onze planetaire balans, is dat mogelijk?

Meervoudige waarde

Met al onze fondsen streven we naar meervoudige waarde voor onze investeerders, voor het Wire Thrive Fund II is dit als volgt:

Impact rendement: Al onze investeringen hebben een positieve impact, het doel is om minimaal 2.0x IMM Scorecard (Impact Multiple of Money) te realiseren. Met andere woorden de impact omgerekend naar Euro's is 2x het geïnvesteerde bedrag. Zowel de ontwikkeling van de methodiek als het behalen hiervan is ambitieus. We geloven dat door het delen van onze uitkomsten en onze werkwijze we verder kunnen bijdragen aan het ecosysteem van impact fondsen en investeerders. 100% van onze carried interest is gelinkt aan het behalen van onze impact doelstelling.

Financieel rendement: Naast het impact rendement willen we een gezond financieel rendement realiseren, we streven naar 7-10% netto voor onze investeerders.

Persoonlijke groei: Vanuit de purpose van Wire Group staat het creëren van bewustzijn centraal. Met onze fondsen creëren we dit door het organiseren van evenementen, delen van rapportages en beschikbaar te zijn voor dialoog met en voor onze investeerders.

Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (SFDR)

Transparantie is een kernwaarde voor Wire Group. Wij hebben een 'open deur' beleid en gaan graag met investeerders in gesprek over de investeringen die we doen, hoe wij denken dat die bijdragen aan 'planetaire balans', maar ook de uitdagingen en dilemma's die onze investeringsstrategie met zich meebrengt. Daarnaast zijn wij bij wet verplicht om een SFDR verklaring op te nemen. Deze vind je hieronder.

Interesse om professioneel en toegankelijk te investeren in impact?

Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten wat de mogelijkheden zijn? We vinden het leuk om wederzijds kennis te maken.

Tera

Tera Terpstra
Chief Be Wired
Tera@wire-group.org
+31 (0)6 1701 4174