LEREN

Impact Investeren voor vermogende families

Wire Academy heeft diverse programma's ontwikkeld waarbij de mogelijkheid om te leren door te doen centraal staat.

1 | Deep Dive Impact Investeren

Deze jaarlijkse 2,5 daagse workshop biedt deelnemers een dynamische verdieping op de materie van Impact Investeren. Impact krijgt kleur in de ‘live’ ontmoeting met Impact ondernemers en experts. Leden van verschillende families en generaties delen hun ervaringen. Er is ruim gelegenheid voor vragen, gesprek en reflectie op de eigen impact activiteiten.

De Deep Dive Next Gen workshop is er speciaal voor de jonge generatie (tussen de 18 en 30 jaar). Zij die zijn geboren in een familie waar vermogen is omdat er een familiebedrijf is of is geweest.

2 | Deep Dive Investor Circle

Als vervolg op de Deep Dive workshop doet de groep een gezamenlijke impact investering. In een periode van 2 jaar wordt de opgedane kennis en ervaring in de praktijk gebracht aan de hand van deze investering. Het hele traject van het maken van een impact investering komt 'live' aan bod. Het analyseren en kiezen van een investering, de persoonlijke voorkeuren, de afwegingen met betrekking tot impact en financieel rendement, het type financiering en de monitoring & evaluatie.

3 | Impact Circle

De Impact Circle is een leergang van 6 maanden die deelnemers op een actieve manier kennis laat maken met het vakgebied van Impact Investeren. Het programma bestaat uit 6 modules waarin een dynamische mix van inhoudelijke kennis over Impact Investeren, persoonlijk bewustzijn, praktijkervaring en verbinding met de family waarden en historie. De leergang wordt op maat aangeboden en wordt toegespitst op de activiteiten van het eigen familiefonds.

4 | Bewust vermogen(d)

De workshop biedt een gerichte gelegenheid om bewustzijn op het gegeven ‘vermogend zijn’ te vergroten. Het is gebaseerd op drie elementen: (h)erkennen, bewust worden en bekrachtigen. Door theoretisch en praktisch onderzoek van sub thema’s rondom ‘vermogend zijn’ en verschillende relaties tot het vermogen, creëren we helderheid over onze eigen overtuigingen, aannames en positie. Met verschillende werkvormen diepen we vraagstukken uit die leven in de groep, en delen we ervaringen en inzichten. Door middel van reflectie en onderlinge uitwisseling helpen we je op weg om jouw positie en verantwoordelijkheid ten aanzien van het vermogen vrij(er) te maken.

5 | Impact Reis

Om impact daadwerkelijk te kunnen voelen en ruiken moet je op pad. We kunnen op maat een impact reis organiseren waardoor je de verschillende keuzes kunt ervaren in de praktijk. Een zeer bijzondere ervaring met als bijkomend voordeel dat het de familieband versterkt.

6 | Events

Wire Group biedt door het jaar heen een aantal leuke events die aansluiten bij onze hoofdthema’s: leren, inspireren, investeren & ontmoeten. Met een specifieke thema of vraagstuk als startpunt bieden we in een dag(deel) de gelegenheid voor het uitbreiden van de juiste uitrusting voor je persoonlijke impact journey.

Contact Wire Group

a

Tera Terpstra

06 – 1701 4174

tera@wire-group.org