Check-in 2020

Lieve allemaal,

Bij deze checken wij graag in: met de start van 2020 is een heel nieuw decennium begonnen! Een decennium waarin we met Wire Group onverminderd uitkijken naar het voortzetten van onze missie ‘het bijdragen aan een Bewuste Economie’– een economie gebaseerd op waarde-creatie voor ál het leven. Wat ons betreft is het werken aan een Bewuste Economie ook dit decennium een oneindig groeimodel. Laat ons steeds wakkerder worden, met steeds meer werkelijk besef van onze rol en verantwoordelijkheid als hoeder van onze thuisplaneet Aarde. Laten we samen werken aan dit groeiend bewustzijn, waarmee we het ideaal van waarde-creatie voor al het leven steeds innovatiever, radicaler en beter weten te vertalen als fundament van ons economisch model. Met Wire Group kiezen we de insteek van Bewust Vermogen: we begeleiden onze klanten bij het steeds bewuster inzetten van hun vermogen in de wereld. Voor het nieuwe decennium wensen we de wereld en ons allemaal zoveel mogelijk vermogen dat de planeet regenereert, heelt en mooier maakt. Wij gaan ervoor!

Wakker

Gaan we als mensheid begrijpen wat het is om met al onze potentie en intelligentie dienstbaar te zijn aan datzelfde leven dat het fundament is van ons bestaan? Als we ons bewust zijn, zien we breder, ruimer, dieper. Ons inzicht in de dingen, ons begrip ervan verschuift van lineair naar multi-dimensionaal en holistisch – we zijn ons bewust van het geheel, de gelaagdheid, de eenheid. Het is deze ruimste, verreikendste en diepste blik die de wereld nu van ons nodig heeft. Slimme oplossingen voor slechts één aspect of deelgebied zijn niet meer afdoende – we hebben te denken en acteren op systeemniveau en de tijd is nu! Als Wire Group geloven we dat bewustzijn voorwaarde is voor werkelijke (systeem)transformatie – voor de radicale shift richting herstel van de planetaire balans die op grote schaal verstoord is. Bewustzijn maakt ons wakker in het werkelijke besef van de alomvattendheid, het één zijn van het ecosysteem Aarde. Wakker ook in onze potentie om daarin op een intelligente, waarde-creërende, onszelf overstijgende manier deel te nemen. Laten we onze creativiteit, innovatiedrang en ondernemerschap inzetten voor de vragen en de oplossingen die werkelijk van waarde zijn – van levensbelang. De uitdaging van het decennium!

Systeemtransformatie

Het proces van bewustwording en de grootse systeemtransformatie richting een wakkere mensheid en een Bewuste Economiekunnen we zo klein én wezenlijk maken als het beginnen bij onszelf: door bewust invulling te geven aan de manier waarop we leven en de keuzes die we maken. In wakkere staat kunnen we ons steeds weer verbinden met onszelf en waar we voor staan, met onze naasten, de ander, onze leefomgeving. Om vanuit daar samen te werken aan een wereld die toekomstbestendig is. Met inzet van ons Totale Vermogen -de optelsom van wie we zijn als mens en alle vermogens die tot onze beschikking staan- kunnen we sturen op een impactvol leven op een manier die bij ons past en de wereld dient. Werken aan een mooiere wereld vraagt motivatie, geloof en vooral: de eerste stap. En dan nog een, en dan nog een. Stappen op een collectieve Impact Journeydie het beste van ons vraagt, die transformatief is en verrijkend ook. Omdat we niet meer wegkijken maar wezenlijk iets dóen samen.

10 jaar

2020 is voor Wire Group het jaar van ons 10-jarig bestaan! Door het jaar heen gaan we ons lustrum vieren en delen we graag onze vergaarde inzichten van 10 jaar reiservaring als gids in Impact Investeren en Bewust Vermogen. En natuurlijk stappen we door! 2020 is ook het jaar van de 1e opening van het Wire Private Market Fund, waaraan momenteel op volle kracht succesvol wordt gewerkt. Met een versteviging en verbreding van ons team voelen we ons capabel en klaar voor weer een nieuwe etappe van de Wire Group Impact Journey. Precies zoals het is bij een reis die er echt toe doet: met gedrevenheid, veel zin, gezonde spanning en klaar om samen met onze klanten en partners onze bijdrage te leveren, stappen wij dit nieuwe decennium binnen. Let’s be Wired!

My Journey towards Conscious Wealth

Nu lezen