Werken aan een Bewuste Economie

Met Wire Group willen we bijdragen aan een Bewuste Economie. Waarom? Wat bedoelen we ermee?

Wire Group definieert een Bewuste Economie als een waarde(n) gedreven economie die gebaseerd is op een holistisch wereldbeeld: een economie die het geheel en de onderlinge samenhang tussen de dingen als uitgangspunt neemt. Vanuit bewustzijn van het geheel en waarde van al het leven is de essentie van een Bewuste Economiemeervoudigewaarde-creatie. Ofwel: elke euro gegenereerde financiële winst is eveneens een afspiegeling van gecreëerde sociale en/of ecologische waarde, altijd.

Deze holistische interpretatie van economie, winst & waarde overstijgt de lineaire en schadelijke strategie van het huidige model: ‘nemen’ ten behoeve van maximalisatie van financiële winst en aandeelhouderswaarde ten koste van sociale en ecologische bronnen en meer. De inzet van de Bewuste Economie is: hoe kunnen we als mensheid een economisch model activeren dat onze verantwoordelijkheid als medebewoner, hoeder en beschermer van onze planeet reflecteert?

Welbeschouwd is het best bijzonder dat we gaandeweg een economisch model hebben omarmd dat systematisch werkelijke input en impact op ‘leven’ en -werkelijk- welzijn negeert. Door principes als financiële winst en aandeelhouderswaarde dominant te maken brengen we schade toe aan onze leefomgeving – en we vinden dat collectief nog steeds legitiem. We koppelen ons economisch systeem los van het leven waar we zelf onderdeel van zijn en zien onszelf als dominant over de natuur waar we zelf uit voortkomen. Onder het mom van nastrevenswaardige ‘economische groei’ zijn we zelfdestructief bezig. Dat getuigd niet van veel bewustzijn. ‘Groei’ op basis van zelfdestructie is een onnatuurlijk principe. Uitgaan van enkel financiële winst is kortzichtig, schadelijk en verre van ‘een duurzaam groeimodel’ weten we inmiddels.

En nu? Tijd om wakker te worden! Om ons individuele en collectieve bewustzijn te vergroten en in te zetten op transformatie van het systeem. Als dit is wat we tot nu toe gecreëerd hebben, wat gaan we dan wezenlijk anders doen en hoe? De Bewuste Economiegaat niet uit van kant en klare antwoorden maar vooral van goeie vragen. Van zowel diepgaand als praktisch onderzoek: waar schieten huidige economische principes tekort en welke nieuwe vormen en principes reflecteren de wereld & economie die we voor ogen hebben? In deze blogserie delen we over onze eigen en gedeelde zoektocht, praktijk, dilemma’s en bevindingen op weg naar eenBewuste Economie.

Alvast met de link naar de Wire focus op Bewust Vermogen: wat is onze persoonlijke rol in het verwezenlijken van een Bewuste Economie, wat vraagt het van ons – als persoon, familie, vermogenshouder – wat hebben we te bieden, in te zetten, bij te dragen? Stay wired!

TPG Rise Fund & Bewust Vermogen

Nu lezen