TPG Rise Fund & Bewust Vermogen

Het is een drukke periode bij Wire Group. We zetten met het hele team de schouders eronder om het Wire Private Markets Fund op te zetten. Desondanks nemen we de tijd om te reflecteren op de ontwikkelingen rondom het TPG Rise Fund.

Voor degenen die dit impact fonds niet kennen een korte achtergrond. Toen Rise Fund in 2016 op de markt kwam was dit een van de eerste ‘mega’ impact fondsen die door een traditionele private equity manager werd aangeboden. Onder andere KKR en Partners Group volgden later ook. Zowel de schaal ($2 miljard) van Rise Fund als de groep ‘celebrities’ die zich om het fonds hadden geschaard (Bono, Richard Branson, Paul Polman, etc) sprongen in het oog, en zorgden voor de nodige scepsis. Vanuit Wire Group waren wij enthousiast over Rise Fund om een aantal redenen. Wij zagen de beweging van deze traditionele speler richting impact investeren als een noodzakelijke ontwikkeling gegeven de schaal van de problematiek die door de Sustainable Development Goals (SDGs) wordt beschreven. We waren (zijn) erg onder de indruk van de weloverwogen manier waarop Rise Fund is ontworpen, inclusief sterke ‘impact leads’ per sector. Deze impact leads werken vanuit gedegen onderzochte ‘roadmaps’ die de weg wijzen naar investeringskansen die vanuit zowel financieel als impact oogpunt aantrekkelijk zijn. Ten slotte sloot de innovatieve impact meet-methodiek die TPG samen met Bridgespan had ontwikkeld goed aan bij onze visie op impact meting.

Om het mogelijk te maken voor Nederlandse particuliere investeerders om in Rise Fund te investeren heeft Wire Group in 2017 een ‘feeder’ fonds opgezet. Wij deden dat vanuit het hierboven beschreven enthousiasme, maar zeker niet onkritisch. We hebbenten tijde van onze inverstering ons contactpersoon in het leadership team van Rise Fund, Maya Chorengel, die wij vanuit haar tijd bij Elevar reeds kenden, een brief gestuurd waarin we een reeks verbeterpunten onder de aandacht brachten. Hoewel dit niet heeft geresulteerd in concrete toezeggingen kwam hierdoor wel een dialoog met de fondsmanager TPG op gang.

Fast forward naar vorige week woensdag. Toen werden wij wakker met het nieuws uit Amerika dat Bill McGlashan, de managing partner van zowel Rise Fund als TPG Growth IV, was gearresteerd vanwege vermeende omkoping. Het totaalbedrag van de omkoping wordt geschat op $250.000 en was gericht op het bemachtigen van een plek op de University of Southern California voor zijn zoon.

TPG heeft Bill direct op non-actief gezet en twee dagen later ontslagen. Veel details zijn nog onbekend, zoals wat er gebeurt met Bill’s aandelenbelang in TPG en zijn aandeel in de ‘carried interest’, de prestatievergoeding die bij succes richting het einde van Rise Fund wordt uitgekeerd aan de belangrijkste teamleden. Hoewel Bill nog niet is veroordeeld heeft het Amerikaanse openbaar ministerie bandopnames die de beschuldiging van Bill lijken te ondersteunen. Deze bandopnames lijken erop te wijzen dat Bill op een onethische wijze heeft gehandeld en op een manier die haaks staat op de normen en waarden waar TPG en Rise Fund zeggen voor te staan.

Dergelijk gedrag is, helaas, niet uniek. We zien vaker hoe een verheven positie (oftewel: macht) in combinatie met hoge beloningen kunnen resulteren in onethisch gedrag, mogelijk gedreven door een gebrek aan realiteitsbesef waarin de persoon in kwestie zich niet eens meer bewust is van hoe buitensporig zijn of haar acties zijn.

Hoewel we dergelijk onethisch gedrag te allen tijde afkeuren vinden we het feit dat dit is geconstateerd bij een impact fonds uiteraard teleurstellend. ‘Had je iets anders verwacht van een partij als TPG die toch nog altijd met twee benen in de traditionele financiële sector staat?’, zou je kunnen opperen. Daar zit mogelijk een kern van waarheid in, maar is tegelijkertijd precies waarom wij vanuit Wire Group steeds minder waarde hechten aan de term impact investeren en meer waarde aan ‘bewuste economie’ en ‘bewust vermogen’. Het is uiteindelijk minder van belang vanuit welke instelling of op welke schaal we proberen om positieve impact te creëren, het gaat om de intentie waarmee we dat doen en het bewustzijn van waaruit we dat doen. Het is belangrijk dat impact verankerd is in de investeringsproces, zoals wij in onze due diligence altijd nagaan, maar het is nog veel belangrijker dat impact is verankerd in de waarden en gedrag van de mensen die de investeringsprocessen uitvoeren.

Dat begint bij de menselijke maat. Dus bij de volgende investering zullen we nog meer inzoomen op de menselijke maat en proberen te achterhalen hoe de persoon in elkaar zit en welk moreel kompas hij of zij erop nahoudt en, bijvoorbeeld, van welk ethisch dilemma in zakelijke of privé sfeer hij of zij recent wakker heeft gelegen. Dit is verre van makkelijk: sociaal wenselijke antwoorden liggen al snel op de loer en het is zeer lastig om te komen tot een moreel-ethische standaard. We zullen in de komende tijd verkennen welke methodieken beschikbaar zijn om bij te dragen aan een dergelijke ‘moral due diligence’. We horen hierop ook graag jouw input als je hier specifieke ideeën bij hebt.

Gisteren, kort na de aanslag in een tram in Utrecht, kreeg ons team een mailtje van Tammy, de managing partner van Ecosystem Enterprises, een fonds waarin onze klanten hebben geïnvesteerd. Of we veilig en gezond waren? Dat is de menselijke maat. Maar ook: de financiële hulp die TPG gaf aan de nabestaanden van de Cellulant teamleden die zijn overleden bij de aanslag in Nairobi in januari.

Zijn de acties van Bill een reden om een investering in Rise Fund II op voorhand uit te sluiten? Wat ons betreft niet. Er is,voor zover nu bekend, door niemand in de bredere organisatie en team achter Rise Fund iets misdaan. Integendeel, TPG lijkt zeer kordaat en professioneel te hebben gehandeld in de zaak van Bill. Uiteraard zullen we de ontwikkelingen nauwlettend volgen. TPG heeft een externe partij aangesteld om te verifiëren dat geen enkel ander teamlid betrokken is geweest bij het omkoopschandaal waar Bill en een groep anderen buiten TPG zich schuldig aan hebben gemaakt. We hopen uiteraard dat de resultaten van dit onderzoek dit bevestigen. Nog meer hopen we, en zullen we ook kenbaar maken, dat wij graag zien dat het onderzoek breder wordt ingezet om ethisch gedrag van teamleden te onderzoeken en ook dat dit het moment is voor TPG om het belang van ethiek, normen en waarden (nog verder) bovenaan haar agenda te plaatsen. De ontwikkelingen bij Rise Fund zijn overigens ook voor ons bij Wire Group weer een aanleiding om te kijken naar hoe wij dingen doen en ervoor te zorgen dat ook wij elkaar (blijven) aanspreken op diezelfde ethiek, normen en waarden.

We hebben een lange weg te gaan naar een bewuste economie die bijdraagt aan welzijn voor al het leven, in harmonie met de natuur, cultuur en samenleving. Een bewuste economie begint er echter mee dat we met elkaar het gesprek voeren over hoe die bewuste economie eruit ziet zodat we daar naar kunnen handelen. Daarom nemen we de tijd in deze drukke periode om op de ontwikkelingen rondom Rise Fund te reflecteren.

Wat vind jij van de ontwikkelingen van TPG Rise Fund en onze reactie hierop? We horen het graag: portfolio@wire-group.org

Regeneration – Herinvesteren in menselijk en natuurlijk kapitaal

Nu lezen