Op weg met Wire Group – interview met Ilka

“Ontroerend om van mijn broers te horen wat ze in mij waarderen”

Ilka is opgeleid aan de Nyenrode New Business School (nu Nyenrode Business Universiteit) en liep stage bij haar familiebedrijf. Ze overwoog daar na haar studie te blijven, maar besloot eerst elders ervaring op te doen. Dat werd bij toeval de modewereld, waar ze ontdekte dat ze een groot HR-hart heeft. Na een periode van ziekte, opende dat hart zich helemaal bij Colourful Rebel. Voor deze startup zette Ilka de wholesale op en dankzij de groei van negen naar twintig personeelsleden bekleedde ze na een paar jaar de rol van algemene/HR-manager. Net toen ze begon te verlangen naar betekenisvoller werk en zwanger raakte van haar dochter, nam haar moeder na overleg met haar gezin het gevoelige besluit om uit het familiebedrijf te stappen. Na verschillende trajecten bij Wire Group heeft Ilka bij hun family office Magnolia nu een grote rol genomen in het beheer van het vermogen.

“Ik kon de keuze van mijn moeder goed begrijpen. Zes jaar voor die beslissing was haar vader overleden. Hij had het bedrijf opgericht en zij werd met haar broer en zus als nieuwe aandeelhouders in het diepe gegooid. Ze heeft al die tijd de rol van aandeelhouder vervuld, maar om verschillende redenen wilde ze liever iets met haar eigen kinderen ondernemen. Meer samen, meer in overleg, beter passend bij wie zij is.

Samen hebben we de eerste streken van een family office proberen neer te zetten. We spraken eigenlijk alleen over de technische kant van vermogensbeheer, terwijl ik voelde dat er meer nodig was om als gezin de verantwoordelijkheid voor het vermogen te kunnen dragen. Toen hebben we begeleiding gezocht om het fundament neer te kunnen zetten en kwamen we bij Wire Group terecht.

Sceptisch
Mijn broers en ouders waren vooraf een beetje sceptisch over het traject rond Bewust Vermogen. Maar gedurende onze reis is iedereen aan boord gekomen. We begonnen met een individueel interview, onder meer over ons levensverhaal. In de gesprekken werd zoveel vertrouwen gecreëerd dat we vanzelf open waren. Er kwamen interessante vragen, er werd echt goed geluisterd.

Daarna hebben we in twee familiesessies als gezin kunnen uitspreken wat we voor elkaar betekenen, welke talenten en eigenschappen we in elkaar zien. Onze ouders spreken hun erkenning af en toe wel uit naar kinderen, maar voor mij was het vooral ontroerend om van mijn broers te horen hoe ze naar mij kijken en wat ze in mij waarderen. Dat onderdeel van de reis heeft ons weer dichter bij elkaar gebracht.

In die familiesessies zijn we ons bewust geworden van onze gedeelde kernwaarde: rentmeesterschap. Alle vijf vinden we het belangrijk om te zorgen voor de mensen om ons heen, en de wereld. We willen een positieve impact maken voor meerdere generaties en denken dat we dat het beste kunnen doen door een belangrijke speler te worden in de investeringswereld.

Ambities
In de familieopstelling werden onze rollen binnen het gezin zichtbaar en konden we nadenken over wat dat zou betekenen voor het beheer van het vermogen. We hebben toen ook onze ambities uitgesproken.

Ik had wel voor ogen om te leiden, maar in het gezin ben ik de middelste. Ook wilde ik graag de harmonie bewaren, dus ik was huiverig om dat echt uit te spreken. Maar na alles wat we met zijn vijven ontdekt en doorgewerkt hebben, kreeg ik van mijn broers de steun om deze rol te vervullen. ‘Je hebt al zoveel tijd geïnvesteerd,’ zeiden ze. ‘Je hebt nu de meeste kennis, je loopt voor op ons allebei.’ Dat was een mooi moment.

Mijn oudste broer werkt in de geestelijke gezondheidszorg en woont in IJsland, dus hij is op afstand. Mijn jongste broer werkt in marketing en is creatief. Hij wil voorlopig liever leren in een ondersteunende rol.
Vanuit mijn situatie en achtergrond is afgesproken dat ik nu de actieve rol oppak, maar een actievere rol voor mijn broers is ook zeker mogelijk in de toekomst. In het bestuur willen we maximaal één familielid, en daaromheen een ervaren team. Uiteindelijk gaan we ook kritisch naar mij kijken – of ik echt wel geschikt ben voor deze rol.

Tijdens dat hele proces hebben we afscheid gekomen van onze financieel directeur. We hadden echt iemand nodig met ervaring als vermogensbeheerder en die vonden we ook via Wire Group. Inmiddels deel ik ons kantoor met iemand die heel ervaren is en het leuk vindt om mij dingen te leren. Hij helpt me in mijn rol te komen, we zijn heel open naar elkaar.

Herstart
We beleven een mooie herstart. Ik heb het beleidsplan geschreven, waarop mensen van Wire Group relevante feedback hebben gegeven. In het plan komen onze waarden terug, alle thema’s en uitsluitingen, de verhouding tussen impact, rendement en risico, de manier waarop Magnolia geleid, beheerd en gecontroleerd wordt. We hebben dat gepresenteerd aan het gezin. Juist omdat we met zijn vijven het hele
traject samen hadden doorlopen, kon iedereen dat volgen en ermee instemmen.

Er ligt nu een route klaar voor professionalisering. Het fundament staat en in de tweede helft van 2024 gaan we echt de transitie in naar een portefeuille met verschillende gradaties van impact investeringen.
Wire Group heeft een impactscan gemaakt van onze portefeuille waarop we kunnen handelen.

We gaan uit van een basisportefeuille met als satellieten onze impact thema’s. Die thema’s vaststellen was met zijn vijven nog wel lastig. We hebben zes duurzame ontwikkelingsdoelen gekozen en gaan die omvormen naar onze thema’s: sportiviteit, gezonde voeding en leefstijl; kansengelijkheid; schoon drinkwater en water voor natuur; energietransitie; duurzaam vastgoed en mobiliteit; ecologie, biodiversiteit, regeneratieve landbouw. Best een breed pakket, maar ik verwacht dat er uiteindelijk een of twee thema’s zullen zijn waarmee we de diepte ingaan. Nu werken we nog met meerdere vermogensbeheerders, ook daarin zullen we steeds meer zelf gaan doen.

Meten
Na verloop van tijd willen we ook onze impact gaan meten, dus dan zal Wire Group weer een natuurlijk aanspreekpunt voor ons zijn. We blijven met ze sparren, het helpt om te weten dat ze beschikbaar zijn.
Ook de ontmoetingen met mensen rond Wire Group hebben veel betekenis voor me. Met vriendinnen die in een heel andere situatie zitten, kan ik bepaalde onderwerpen niet bespreken. Maar bijvoorbeeld met vrouwen die ook een family office leiden, lukt dat wel. Ervaringen delen is voor mij echt een groot goed in
deze fase.”

Katapult Future Fest

Nu lezen