Blog: Uitkijkpunt: de ‘juridische route’ van impact

Uitkijkpunt: de ‘juridische route’ van impact – door Michiel Lenstra

Er zijn, naast investeren, meerdere routes om een verschil te maken. De afgelopen jaren heeft de ‘juridische route’ zich laten zien als een kansrijke manier om impact te maken.

In Nederland zagen we het Urgenda-vonnis, de stikstofuitspraak en de rechtzaak tegen Shell. Internationaal lopen er momenteel drie rechtzaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om regeringen te dwingen meer aktie te ondernemen op klimaatbeleid. De rode draad die door deze zaken heen loopt is het recht van (jonge) mensen op bescherming tegen vervuiling en milieuschade. Het zojuist verschenen boek van Jessica den Outer en een recente documentaire laten voorbeelden zien waar niet mensen maar de natuur zelf recht op bescherming krijgt.

Vind je dit een interessant onderwerp? Op zondag 23 april vindt een bijeenkomst plaats waarin je samen met Donald Pols, directeur van Milieudefensie, een kijkje achter de schermen kan nemen achter de klimaatzaak tegen Shell. Deze wordt mede georganiseerd door WPMF investeerders Inge Marit en Wieler Wielinga. Ook als je niet naar de bijeenkomst kan/wil kun je Milieudefensie en anderen steunen om zich te verdedigen in het hoger beroep dat Shell heeft aangespannen.

Blog: Het verhaal van Regeneratieve landbouw

Nu lezen