Samen werken aan een bewuste economie

NIEUWE ECONOMIE

Samen werken aan een bewuste economie

Het is 2021 en de nieuwe economie is in wording: een meer holistische, wijze, liefderijke, hoopgevende versie en representatie van wie wij zijn en wíllen zijn, als mensheid en deelnemer aan het leven op deze planeet. Kleine revoluties, ander geluid, nieuwe vormen en dappere daden krijgen steeds meer voet aan de grond.

Carolien Wegener

Carolien Wegener | Wire Group

Het is een bijzondere tijd waarin we óók mogen kijken naar alles wat er al wél gaande is. Ervaar de borrelende onderstroom van het kleine gebaar tot aan het grote werk – lokaal, landelijk, wereldwijd – en van gedreven zielen die geloven en wéten dat het beter kan. Wij zíjn de Nieuwe Economie in co-creatie, wat een krachtige en voelbare verbinding!

Als Wire Group noemen we de nieuwe economie ook wel de bewuste economie – een systeem van meervoudige waarde-creatie en waarde-uitruil dat we samen steeds bewuster vormgeven, vanuit verbinding met ál het leven op aarde. De transformatie van onze economie heeft een sterke beweging naar ‘nieuw’ – vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. Het is daarnaast net zo goed een meer verstilde beweging terug. Terug naar de oorsprong, terug naar de essentie, naar bekend terrein dat wij als mens dragen in ons DNA en dat deels in vergetelheid is geraakt. De transitie van onze economie gaat evenzogoed over een hernieuwde verbinding met dat wat levensbelangrijk is, daar waar het allemaal begint.

BEGIN

Misschien begint het wel bij het op waarde schatten van wie jij bent en wie ik ben. Bij het besef van waar we vandaan komen en hoe we met elkaar verbonden zijn. Bij het werkelijk doorvoelen van de waarde van een planeet die ons leven geeft – leven dat wij écht mogen koesteren. Laten we ons bewust zijn van wat wij te brengen hebben, allemaal in onze unieke vorm en ook, hoe we elkaar nodig hebben. In het creëren van een intelligentere vorm van ons menselijk bestaansrecht in deze confronterende, complexe, snelle wereld die tegelijkertijd wonderschoon, eenvoudig aanwezig is. Samen zijn we beter, meer en wijzer. Juist omdát we anders kijken, vanuit ons eigen levenspunt. De kunstenaar ziet de wereld in kleur en vorm voorbij de vorm. De technicus brengt innovatie en vernieuwing die pas veel later door de massa begrepen wordt. Het kind lééft het leven, grijpt de essentie vrijelijk vast in elke uitgelaten lach. De ondernemer heeft het talent de dingen samen te brengen in een alchemie die waarde laat stromen. De onderzoeker geeft taal aan dingen die tot voor kort nog ongrijpbaar waren zodat wij ze kunnen begrijpen en ons eigen kunnen maken. De oudere die luisteren kan, écht luisteren. Essentieel en waardevol zijn we allemaal.

BESTEMMING

Wij beginnen trainingen en workshops nagenoeg altijd met een rondje vrij filosoferen: welke woorden en waarden kenmerken onze ideale economie en maatschappij? Er volgt een wordle van zo’n 25 woorden die voor 90 procent overlap hebben, welke groep we ook treffen. Telkens blijkt dat mensen een heel duidelijk beeld hebben van wat ‘het ideaal’ zou zijn. We weten heel goed welke waarden ten grondslag liggen aan een economie en maatschappij waar we graag deel vanuit maken, waar we graag aan bijdragen, die een afspiegeling zouden zijn van de meest wijze versie van wie wij kunnen zijn als mens en als mensheid. Als we onze harten laten spreken, dan zeggen we nagenoeg hetzelfde. Blijkbaar beschikken we over een collectief kompas dat ons leidt naar ons ideaal: een prachtig en hoopgevend gegeven! 

PRAKTIJK

Als we onze harten laten spreken, dan zeggen we nagenoeg hetzelfde

Actief leven van onze waarden.

Toegepast op ons dagelijks werk bij nieuwetijdsvermogenspartner Wire Group mijmer ik over hoe wij een poging doen om onze waarden actief te leven. We gaan er de wereld niet mee redden, én tegelijkertijd doet het er wel toe. Met check-ins bij elke ontmoeting willen we het leven inclusief maken, ons hoofd en hart vrij maken om zoveel mogelijk hier en nu aanwezig te kunnen zijn en het beste van onszelf te kunnen geven. Met check-outs waarbij we in één woord waarde toekennen aan wat er is gedeeld, gezegd, ontwikkeld. We spreken van we-diligence in plaats van due diligence om een statement te maken voor de gelijkwaardige partnerrelatie die we nastreven in plaats van de ‘beoordelende partij’ te zijn in investeringsland. Ik zie de groep Next Genners voor me die open deelt over de lusten en lasten van vermogen(d) zijn, simpelweg omdat ze de gelegenheid krijgen. Wat zijn ze er blij mee. De kleine team-app-feestjes die worden gevierd bij elk toegezegd miljoen euro (!) voor meervoudige waarde in ons Wire Private Markets Impact Fonds. Een onalledaags teamgesprek over een alternatieve eigendomsstructuur voor Wire Group die meer recht doet aan de nieuwe tijd, aan onze purpose. Wij hebben niet het antwoord, maar we weten wel dat we op deze manier willen werken.

Van groots denken naar nu handelen 

“De toekomst wordt niet bepaald door een of ander duister lot. Wij bepalen de toekomst. Wij kunnen zelf elke dag en elk moment ons leven en kwaliteit daarvan op onze planeet scheppen en herscheppen. Die invloed hebben wij.”

Tenzin Gyatso (de Dalai Lama) & Desmond Tutu

De transitie naar de nieuwe economie betekent het transformeren van een heel systeem. Een beweging en een bewustwordingsproces dat zo gelaagd en veelomvattend is, dat het kant-en-klare antwoord niet bestaat. De korte route ook niet. Daar moeten we tegen kunnen en er onze uitdaging van maken! Hoe? Treffend geschreven door Keniaanse straatkinderen op de muur op van hun clubhuis: Habana haba – stap voor stap. Met ons kompas op steeds weer een wijzere, meer wakkere, door waarde(n) gedreven, oprecht intelligente, liefdevolle, trots-makende versie van onszelf en van de economie. Laten we samen ons uiterste best doen er iets héél rijks van te maken!

 

WIRE GROUP

Wire group werkt aan een bewuste economie – een waarde(n) gedreven economie met welzijn voor ál het leven als fundament. Als nieuwetijdsvermogenspartner zijn we inmiddels elf jaar specialist in Impact Investeren en Bewuste Vermogensallocatie. Samen met onze partners en klanten onderzoeken en bieden we manieren om vermogen steeds bewuster in te zetten ten behoeve van meervoudige waarde, voor sociaal, ecologisch, financieel en persoonlijk rendement. Onze dienstverlening omvat het hele spectrum van persoonlijke bewustwording en familie-dynamiek tot impactstrategie en vermogensvraagstukken. In elke samenwerking ambiëren we het concrete resultaat van bewuste vermogenskeuzes voor een betere wereld.

Carolien is partner van Wire Group en onder meer activator van het New Financial Forum.

Vanuit een bewust leven kiezen voor bewust vermogen

Nu lezen