cirkel3

Wire Investments

 

Wire Investments ondersteunt in het opbouwen van een impact investeringsportefeuille. Ongeacht of je je bestaande portefeuille geheel wilt verduurzamen of een deel van je portefeuille wilt alloceren voor impact investeringen, hebben wij een professioneel team en een breed pallet van diensten om dit te realiseren.

We werken hierbij vanuit jouw interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld zoals die zijn opgesteld in het Impact Paspoort. En we kijken naar het hele spectrum van beleggings- en impact categorieën.

Impact Investeringen

Wire Group zet haar kennis, ervaring en netwerk in om wereldwijd interessante en kwalitatief hoogwaardige impact investeringen te identificeren, zowel impact fondsen alsook directe investeringen in impact bedrijven. Het aanbod van impact investeringen groeit gestaag en wordt steeds breder.

Op alle investeringsproposities doen wij nader onderzoek (‘due diligence’) om de commerciële, financiële en impact aannames die aan de investering ten grondslag liggen te analyseren. Ons doel is om zoveel mogelijk inzicht te geven in de kansen en risico’s van de betreffende investeringspropositie zodat je een goed onderbouwde investeringsbeslissing kan nemen. Ons Intern Advies Comité adviseert Wire Group over de kwaliteit van de due diligence zonder hierbij een investeringsadvies te verlenen.

Heb je interesse om toegang te krijgen tot de hoogwaardige impact investeringsproposities die wij hebben geïdentificeerd en geanalyseerd? Dat kan via een abonnement. Wij bieden drie verschillende opties: Wire Check-in voor de startende impactinvesteerder die zich vooral wil oriënteren en mogelijk een eerste investering wil doen, Wire On-Board voor de actieve impact investeerder die veel deals wil zien en Wire Take-off  voor de actieve impact investeerder die veel deals wil zien én verwacht meerdere investeringen in een jaar te gaan doen.

 

level_2_screening.jpg_-page0
160304 Portfolio scan - brochure

Portfolio scan

Wij geven inzicht in hoe je huidige portefeuille er uitziet wanneer deze wordt bekeken vanuit een ‘impact lens’. We analyseren hoe de investeringen in de portefeuille scoren op milieu, sociaal en ‘governance’ gebied, welke thema’s worden vertegenwoordigd door de bestaande portefeuille en welke impact investeringen er reeds zijn gedaan. De portfolio scan geeft richting en helpt je nadenken over de invulling van je impact strategie.

Investeringsondersteuning

Wire Group kan optreden als ‘regisseur’ om het investeringsproces te begeleiden en waar nodig specialistische dienstverlening coördineren. Wij kunnen ondersteunen bij het bepalen van de waardering, onderhandelen over de investeringsvoorwaarden en de manier waarop impact gemeten en gerapporteerd zal worden. Nadat de investeerder aan de aanbieder van de investering heeft aangegeven te willen investeren kan Wire Group eveneens ontzorgen in het investeringsproces door ervoor te zorgen dat je op het juiste moment de juiste documenten ter ondertekening krijgt voorgelegd. Door het inschakelen van externe adviseurs kunnen wij eveneens ondersteunen bij het opstellen van de investeringscontracten en de fiscaal-juridische structurering van een investering.

ondersteunen
Rapport

Thema analyse

Wij gaan dieper in op een thema en analyseren op een gestructureerde wijze de problematiek binnen dit thema, de oplossingen die voorhanden zijn, welke oplossingen de grootste positieve impact hebben en geven voorbeelden van investeringen die inspelen op deze oplossingen.  Bijvoorbeeld:

Selectie vermogensbeheerder

Wire Group kan je ondersteunen bij de selectie van een vermogensbeheerder (of vermogensbeheerders) die (een deel van) je beleggingsportefeuille duurzaam kan invullen. Het gaat hierbij voornamelijk om het beursgenoteerde deel van de portefeuille. De vermogensbeheerder kan je tevens helpen bij je besluitvorming over asset allocatie. Samen met jou zullen we jouw beleggingsdoestelling(en) en de voor de selectie te hanteren criteria formuleren. Op basis hiervan zullen wij een ‘shortlist’ van vermogensbeheerders opstellen. We zullen je begeleiden bij de gesprekken met deze vermogensbeheerders.

asset-management-industry
Bord financial freedom

Onafhankelijk

Wij kiezen er bewust voor aan de kant van de investeerder te staan, zodat we onafhankelijk en objectief kunnen blijven. We vragen aan onze klanten een vergoeding voor onze diensten en ontvangen derhalve nooit een vergoeding van de partij waarin geïnvesteerd wordt.

Volg Wire Group

b

Wire Investments

06 – 15073424

michiel[at]wire-group.org

e

Wire academy

06 – 23459617

carolien[at]wire-group.org

a

Wire Ignition

06 – 170 14 174

tera[at]wire-group.org